Przejdź do treści

Oferta

Nasze biuro projektów konstrukcji budowanych świadczy usługi:


• projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
• sporządzania projektów wykonawczych i warsztatowych,
• weryfikacji dokumentacji projektowych,
• sporządzania projektów rozbiórek,
• opracowania opinii, orzeczeń i ekspertyz technicznych,
• optymalizacji rozwiązań projektowych,
• sprawowania nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji,
• doradztwa technicznego.